Wednesday, July 17, 2024
 • ordinacija1.jpg
 • ordinacija2.jpg
 • ordinacija3.jpg
 • ordinacija4.jpg
 • ordinacija5.jpg
 • ordinacija6.jpg
 • ordinacija7.jpg
 • ordinacija8.jpg
 • ordinacija9.jpg
 • ordinacija10.jpg
 • ordinacija11.jpg
 • ordinacija12.jpg

INTERNISTIČKI PREGLED

 

INTERNA MEDICINA – KRALJICA MEDICINE
 
To je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti odraslih osoba.
Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista – lekar specijalista interne medicine leči čoveka kao celinu, a ne samo pojedinačne organe.
Pregled kod interniste se počinje anamnezom / razgovor sa pacijentom o njegovim tegobama / u kome iskusni lekar navodi pacijenta da mu na pravi način saopšti svoje tegobe kako bi na najbrži način postavio dijagnozu bolesti odnosno uzrok pacijentovih tegobe. Fizikalni pregled koji sledi, lekaru daje još više informacija koje  će doprineti postavljenom cilju – OTKRITI UZROK PACIJENTOVIH TEGOBA i zatim ga lečiti na pravilan način.
Naravno, potrebno je uraditi i različita dijagnostička ispitivanja, ali veoma ciljano , po postavljenim medicinskim indikacija i redosledom koji predloži inetrnista.
U dijagnostičke metode spadaju u svakom slučaju laboratorijske analize, ultrazvučni pregledi, ginekološki pregled, pregledi subspecijalista interne medicine – kardiologa, gastroenterologa, hematologa, alergologa,endokrinologa, nefrologa, pulmologa,.....rendgen dijagnostika, CT, NMR,...
Internistički pregledi rade se kako u našoj poliklinici, tako i u kućnim posetama kod pacijenata koji su nepokretni ili koji ne mogu ili ne žele da dodju u polikliniku.
Velika prednost naše poliklinike je ta da pacijenti mogu ući u invalidskim kolicima ili na nosilima postoji  /pristup bez stepenika i prepreka /.
 
Većina dijagnostičkih ispitivanja se može uraditi u našoj poliklinici i uobičajen način je da preglede organizujemu u kratkim vremenskim intervalima i jednim dolaskom u polikliniku.
Veoma važan aspekt su PREVENTIVNI PREGLEDI koje je takodje moguće obaviti kod nas.
Današnja epidemija hroničnih nezaraznih bolesti, statistički pokazatelji da smo treći u Evropi po umiranju od kardiovaskularnih bolesti, šećerna bolest, moždani udar, maligne bolesti,.... bolesti koje se mogu sprečiti preventivnim pregledima i smanjenjem faktora rizika, ili ranom dijagnostikom / kod malignih bolesti / kada je stepen izlečenja moguć u velikom procentu slučajeva, za razliku od skromnih rezultata lečenja kada se bolest otkrije u poodmakloj fazi. 

 

INTERNISTIČKI PREGLED sa EKG-om,

ANTROPOMETRIJSKA MERENJA

Brown Blue Orange