Wednesday, July 17, 2024
 • ordinacija1.jpg
 • ordinacija2.jpg
 • ordinacija3.jpg
 • ordinacija4.jpg
 • ordinacija5.jpg
 • ordinacija6.jpg
 • ordinacija7.jpg
 • ordinacija8.jpg
 • ordinacija9.jpg
 • ordinacija10.jpg
 • ordinacija11.jpg
 • ordinacija12.jpg

Dr Dragana Milutinović

image001

Dr Dragana Milutinović, specijalista interne medicine rodjena je 1962.god u Podgorici. U Pančevu sam završila  osnovnu školu i gimnaziju „ Uroš Predić „ matematički smer. Medicinski fakultet sam završila u Beogradu, kao i specijalizaciju interne medicine.1995. godine smo zajedno moja sestra, dr Milanom Milutinović i ja, otvorile lekarsku ordinaciju „ MD „ u Pančevu. 17 godina zajedno smo radile .Lekarska ordinacija „ MD „ je 2005 godine prerasla u Polikliniku „ MD dr Milutinović „ a dr Milana Milutinović spec. dermatovenerologije je otvorila „ Life derma „ dermatološku ordinaciju u Beogradu - www.lifederma.rs

 

          Članstvo:

Lekarska komora Srbije

2006. Član Skupštine LKS

2008 – 2010 Potpredsednik UO Lekarske komore Srbije

2008 – 2010 Predsednik PO za sekundarnu i tercijarni zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi LKS

2008 – 2010 Predsednik PO za sekundarnu i tercijarni zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Regionalne lekarske komore Beograd

2008 – 2010 Podpredsednik Izvšnog odbora Regionalne lekarske komore Beograd

2010 – i danas Predsednik Upravnog odbora Lekarske komore Srbije

2010 – i danas Predsednik PO za sekundarnu i tercijarni zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Lekarske komore Srbije

2010 – i danas Predsednik PO za sekundarnu i tercijarni zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Lekarske komore Srbije

2010 – i danas Predsednik PO za sekundarnu i tercijarni zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Regionalne Lekarske komore Beograda

 

Član Srpskog lekarskog društva – podružnica Pančevo

 2010 – član Skupštine Društva lekara Vojvodine

Redovno pohadjam kurseve i kongrese kontinuirane medicinske edukacije

 

April 2012 pozivni predavač na Medjunarodnoj hrvatskoj školi za gerijatriju i gerontologiju u Zagrebu

Lokacija Klinike MD

Brown Blue Orange